Recent gepubliceerd werk

Na jarenlang als reportagefotograaf te hebben gewerkt ligt het accent momenteel hoofdzakelijk op de portretfotografie voor o.a. Volkskrant Magazine.